-

Gözden kaçırmayın

Müftülük, Aktar Esnafını Ziyaret EttiMüftülük, Aktar Esnafını Ziyaret Etti

Afyonkarahisar'daki bir üniversitede turizm eğitimi alan öğrencilere yönelik hayati öneme sahip bazı eğitimler düzenlendi.

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere temel ilkyardım bilgileri, afetlere yönelik farkındalık ve gönüllülük konularında derinlemesine bilgi aktarıldı.

Bu eğitim programı, öğrencilere acil durumlar karşısında gerekli müdahale becerilerini kazandırmayı ve toplumsal bilinci güçlendirmeyi hedefliyor.

Katılımcılar verilen eğitimler sonucunda, başarılı bir şekilde sınavları geçerek ilkyardım sertifikası ve ilkyardım kimlik kartına sahip oldu.

Bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılmasının bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmasının yanı sıra, toplumun genel güvenliğine ve kriz yönetimi becerilerinin artmasına da önemli ölçüde katkı sağladığı vurgulanmakta.

Öğrenciler, aldıkları bu eğitimler sayesinde gelecekte olası bir afet ya da acil durumda etkili ve hızlı müdahale edebilme yetisine sahip olacaklar.

#Afyonkarahisar #üniversite #turizmeğitimi #ilkyardım #afetfarkındalığı #toplumsalbilinç #sosyalgüvenlik #krizyonetimi #acildurum #öğrenciler #eğitim