-

Gözden kaçırmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, Ankara'da önemli anlaşmalar için bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan ve Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, Ankara'da önemli anlaşmalar için bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, düzenlenen "Madenlerde Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu"nda madencilik sektörünün geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakanlık, çevre koruması ve katma değerli üretimi önceliklendirerek, madencilikte "önce insan" ilkesini vurgulayacağını belirtti. Yer altı kaynaklarının ekonomiye entegrasyonu sürdürülebilir bir yaklaşımla devam edecek ve madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulması sağlanacak. Bakanlık, madencilikte sürdürülebilirliği sağlamak ve iş güvenliği standartlarını yükseltmek konusunda kararlı olduğunu belirtti. Sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri desteklemek amacıyla sürekli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Yapılacak düzenlemeler ile madencilerin çalışma ortamlarının daha güvenli ve verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

#EnerjiVeTabiiKaynaklarBakanlığı #MadencilikSektörü #Sürdürülebilirlik #İşSağlığıVeGüvenliği #ÇevreKoruma #KatmaDeğerliÜretim