-

Gözden kaçırmayın

Dünya genelinde çocukluk çağı kanserleri hala önemli bir sorun olmaya devam ediyorDünya genelinde çocukluk çağı kanserleri hala önemli bir sorun olmaya devam ediyor

İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Başhekim Hüseyin Sercan YILDIZ başkanlığında, ''Tesis ve Ambulans Güvenliği Komitesi'', ''Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi'' ve ''Hasta Güvenliği Komitesi'' toplantılarını gerçekleştirdi. Bu toplantılara katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği, tesis ve ambulans güvenliği ile çalışan sağlığı ve güvenliği konularında önemli toplantılar gerçekleştirdi. Başhekim Hüseyin Sercan YILDIZ'ın başkanlığında yapılan bu toplantılarda, güvenli bir çalışma ortamını sağlamak ve hastaların güvenliğini korumak için alınması gereken önlemler ele alındı. Bu çalışmalara katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

Hasta güvenliği komitesi tarafından yapılan toplantılarda, hasta bakımı ve tedavi süreçlerinde güvenliği sağlamaya yönelik adımlar ele alındı. Başhekim Hüseyin Sercan YILDIZ liderliğinde gerçekleştirilen bu toplantılarda hasta haklarına saygı, enfeksiyon kontrolü ve hasta bilgilerinin gizliliği gibi konular üzerine çalışmalar yapıldı. Bu toplantılara emek veren herkese teşekkür ediyoruz.

#ilambulansservisi #hastagüvenliği #çalışansağlığı #tesisgüvenliği #toplantı #teşekkür