-

Gözden kaçırmayın

Dünya genelinde çocukluk çağı kanserleri hala önemli bir sorun olmaya devam ediyorDünya genelinde çocukluk çağı kanserleri hala önemli bir sorun olmaya devam ediyor

Sunduğumuz sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve yaşanan sorunları çözmek amacıyla hizmet içi eğitimler ve istişare toplantıları düzenlemekteyiz. Bu kapsamda, acil sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan ASHİ istasyonları sorumlularını kapsayan bir toplantı gerçekleştirildi. Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet İlker Çınar'ın başkanlık ettiği toplantıya, il genelindeki tüm ASHİ sorumlu personel katıldı. Toplantıda, ASHİ'lerin çalışmaları değerlendirildi ve personel, malzeme ve ekipman gibi konularda yaşanan veya yaşanması muhtemel sorunlar ele alındı. Çözüm yollarının tartışıldığı toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Oğuz Serdar Bayrak ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Sercan Yıldız da katıldı. Toplantının sonunda Başkan Çınar, tüm katılımcılara çalışmaları ve destekleri için teşekkür etti.

#sağlık #hizmet #ASHİ #toplantı #sağlıkpersoneli #eğitim