-

Gözden kaçırmayın

Yaya güvenliğini sağlamak için yürütülen çalışmalarda yaya geçitleri yenilendiYaya güvenliğini sağlamak için yürütülen çalışmalarda yaya geçitleri yenilendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir etkinlikte şehirlerde yapılan yerel ve milli hizmetlerin 21 yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar ve bu çalışmaların şehirlerin gelişimine olan katkılarına odaklanan bir video sunumu yaptı. Sunumda, bu hizmetlerin detayları üzerinde duruldu ve şehirlerin ve ülkenin büyümesindeki önemi vurgulandı. Toplumun yaşam kalitesine yansıyan etkileri anlatılırken, ilgili hizmetlerin geniş bir zaman diliminde nasıl şekillendiği ve geliştiği izleyicilere aktarıldı.

#CumhurbaşkanıErdoğan #yeraldahizerilleri #millihizmetler #şehirgelişimi #ülkebüyümesi #toplumyaşamkalitesi