-

Gözden kaçırmayın

Azem ve Cihan'ın kayıp Nehir'i bulma süreci aile sırlarını açığa çıkaracak.Azem ve Cihan'ın kayıp Nehir'i bulma süreci aile sırlarını açığa çıkaracak.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yeni eseri "Mozart ve Mevlana" üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Say, doğaçlamaları önemli bir parçası olarak nitelendirdiği bu eserde, uzun doğaçlama seansları sırasında ortaya çıkan değerli müzikleri anında nota kağıdına dökebilmek için videoya kaydetmenin gerekliliğini vurguluyor. Besteci, eserini geliştirirken aklında kalan melodilerin kalıcı olduğunu belirtiyor.

Say, "Mozart ve Mevlana" eseriyle farklı kültürel etkileri harmanlamayı hedefliyor. Bu sentez için Saba makamı ve ayin usulünü kullanarak Mevlana'nın felsefesiyle Mozart'ın müziğini birleştirmeye çalışıyor. Eser, geniş bir kadroyu içererek koro, orkestra, solistler ve geleneksel Türk müziği enstrümanları ney ve kudümü bir araya getiriyor.

Bu büyük eserin dünya prömiyeri Kasım 2024'te gerçekleştirilmesi planlanıyor. Fazıl Say'ın "Mozart ve Mevlana" projesi, Doğu ile Batı müziğinin füzyonuna yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor.

#FazılSay #MozartveMevlana #yeniEser #müzik #kültürelHarman #besteci #doğaçlama #notakaydetme #dünyaPrömiyeri #sentetikMüzik #SabaMakamı #ayinUsulü #MevlanaFelsefesi #MozartMüziği #koro #orkestra #solistler #TürkMüziği #ney #kudüm #müzikaldüet #BatıDoğuFüzyonu