-

Gözden kaçırmayın

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İş Yaşamında Kadın ve Cam Tavan Sendromu konulu konferans düzenledi.Afyon Kocatepe Üniversitesi, İş Yaşamında Kadın ve Cam Tavan Sendromu konulu konferans düzenledi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü ile Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılı etkinlikleri kapsamında bir konferans düzenlendi. Abdullah Kaptan Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Yazıcı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı Öğr. Gör. Gülden Yürektürk konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Yazıcı, "Mebusan Meclisi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Parlamenter Sistem" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Yazıcı, parlamenter sistemin demokratik katılımın önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca parlamenter sistemin yürütme erkinin yasama erkinden kaynaklandığı ve anayasal demokrasi tipi olarak tanımlandığını ifade etti. Yazıcı, konuşmasında parlamenter sistemin geçmişe dayalı derin bir sistem olmadığını ve yönetimin hükümetin parlamento içinde bulunan milletvekillerinin çoğunluğunun oyları ile seçilmesi ve güvenini sağlaması durumunda devam ettiğini söyledi.

Öğr. Gör. Gülden Yürektürk ise "Ulusal Egemenlik Kavramı ve Birinci Dönem TBMM'nin Çalışmaları" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Yürektürk, Tanzimat süreciyle başlayan I. ve II. Meşrutiyet dönemlerinin Osmanlı idarecileri için tılsımlı ve büyülü bir kurtarıcı gibi görüldüğünü belirtti. Ayrıca, meclisin artık Türk Devlet sisteminin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini vurgulayarak, TBMM'nin açılmasıyla bir devletin var olduğunu söyledi. Yürektürk, Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra çözüm süreci aramaya başladığını ve ulusal egemenlik kavramının önemini vurguladı. Konferans, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

#AfyonKocatepeÜniversitesi #AtatürkİlkeleriveİnkılapTarihi #TürkiyeBüyükMilletMeclisi #MebusanMeclisi #MilliEgemenlik #ParlamenterSistem