-

Gözden kaçırmayın

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İş Yaşamında Kadın ve Cam Tavan Sendromu konulu konferans düzenledi.Afyon Kocatepe Üniversitesi, İş Yaşamında Kadın ve Cam Tavan Sendromu konulu konferans düzenledi.

Afyonkarahisar'daki üniversitede "Ailenin Dünü, Bugünü ve Geleceği" başlıklı bir konferans düzenlenecek. Bu konferansa önde gelen akademisyenler katılacak ve toplantıda literatürdeki aile kavramının tarihsel gelişimi, günümüzdeki dinamikleri ve geleceğe yönelik öngörüler ele alınacak. Toplantı, farklı disiplinlerden gelen uzmanların bir araya geleceği bir platform sağlayarak aile kurumunun toplumsal yapı içindeki önemini vurgulamayı amaçlıyor. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor'un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan bu toplantı, katılımcılara yeni perspektifler sunmayı ve aile üzerine yapılan akademik çalışmalar için bir zemin oluşturmayı hedefliyor.

#Afyonkarahisar #üniversite #konferans #ailenindünübugünüvegeleceği #akademisyenler #toplantı #ailekavramı #tarihselgelişim #günümüzdedinamikler #geleceğeyöneliköngörüler #toplumsalyapı #uzmanlar #platform #FenEdebiyatFakültesi #Dekan #Profesör #moderatör #perspektifler #akademikçalışmalar

(Aynı paragrafın sosyal medya etiketleriyle birlikte Türkçe olarak yazımı)

Afyonkarahisar'daki üniversitesinde "Ailenin Dünü, Bugünü ve Geleceği" başlıklı bir konferans düzenlenecek. Bu konferansa önde gelen akademisyenler katılacak ve toplantıda literatürdeki aile kavramının tarihsel gelişimi, günümüzdeki dinamikleri ve geleceğe yönelik öngörüler ele alınacak. Toplantı, farklı disiplinlerden gelen uzmanların bir araya geleceği bir platform sağlayarak aile kurumunun toplumsal yapı içindeki önemini vurgulamayı amaçlıyor. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor'un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan bu toplantı, katılımcılara yeni perspektifler sunmayı ve aile üzerine yapılan akademik çalışmalar için bir zemin oluşturmayı hedefliyor.

#Afyonkarahisar #üniversite #konferans #ailenindünübugünüvegeleceği #akademisyenler #toplantı #ailekavramı #tarihselgelişim #günümüzdedinamikler #geleceğeyöneliköngörüler #toplumsalyapı #uzmanlar #platform #FenEdebiyatFakültesi #Dekan #Profesör #moderatör #perspektifler #akademikçalışmalar